Urban

Al het nieuws over jouw steden verzameld in één applicatie? De Urban app toont je alle handels- en horecazaken, beschikbare parkeerplaatsen in je buurt of stedelijke hotspots

Urban

Al het nieuws over jouw steden verzameld in één applicatie? De Urban app toont je alle handels- en horecazaken, beschikbare parkeerplaatsen in je buurt of stedelijke hotspots. Betaal en spaar voor voordelen bij vele zaken. Blijf up-to-date over evenementen en communiceer met de verschillende diensten in je thuisstad.--------------------Urban City App -- Urban - City - Shopping - Experience - Joyn - urbancityappJoyn brengt vandaag reeds 1,4 miljoen klanten/burgers naar > 5.000 handels- en horecazaken.Al meer dan 20 steden maken stadsbreed gebruik van het Joyn Urban Platform met zijn vele tools om hun stad en deelgemeenten commercieel en slim te versterken.Download de Joyn Urban app nu en ontdek de vele mogelijkheden!All the news about your cities gathered in one application?The Urban app shows you all the trade and catering businesses, available parking spaces in your neighborhood or urban hotspots.Pay and benefits for savings in many cases.Stay up to date on events and communicate with the different services in your hometown.--------------------Urban City App - Urban - City - Shopping - Experience - Joyn - urbancityappJoyn today brings already 1.4 million customers / citizens to> 5,000 commercial and catering businesses.For more than 20 cities make citywide use of Joyn Urban Platform with its many tools to strengthen their city and commercial towns and smart.Download the app now Joyn Urban and discover the many possibilities!

DOWNLOAD NOW