Forty For You

Forty For You je aplikácia pre denné zamyslenia nad evanjeliom, ktoré sú doplnené o inšpiratívne videá, obrázky a predsavzatia na každý deň

Forty For You

Forty For You je aplikácia pre denné zamyslenia nad evanjeliom, ktoré sú doplnené o inšpiratívne videá, obrázky a predsavzatia na každý deň.Forty For You is a daily gospel application that is complemented by inspirational videos, pictures, and preferences for every day.

DOWNLOAD NOW