#inclusion mini

This app #inclusion mini is a free sample of the paid app #inclusion

#inclusion mini

This app #inclusion mini is a free sample of the paid app #inclusion. The purpose of #inclusion is to support discussions on how workplaces can improve and achieve gender equality, diversity and inclusion. This sample app contains 5 discussion cards. The #inclusion app contains 24 discussion cards focusing on gender equality, diversity and inclusion in the workplace. The cards present facts and questions to prompt discussions about the way things are at your workplace. The material is based on research and practical experience from working with gender equality and diversity issues. The app has a main menus with two sections: one English version of the app and one Swedish version of the app. Each sub section has a menu with three sections 1) Instructions: a card with instructions on how to use the discussion cards. 2) #inclusion mini: this is a "slide show" with 5 discussion cards and a "first page", a card with the text #atourworkplace gender equality diversity inclusion. 3) Information where you can buy the paid app #inclusion and the physical card game #atourourworkplace inclusion. The app #inclusion is developed by the Swedish consultancy ImplementDiversity Ltd.#inclusion mini är ett smakprov på appen #inclusion. Appen är ett konkret och praktiskt verktyg för diskussion om och utveckling av arbetsplatsers arbete med jämställdhet och mångfald. #inclusion mini innehåller 5 av de 25 diskussionskorten i #inclusion. Diskussionskorten tar upp fakta/information och ställer frågor så att ni kan diskutera ”hur är det hos oss?”. Materialet är baserat på forskning och erfarenheter av praktiskt arbete med jämställdhet och mångfald. Appen har en huvudmeny med två delar: en engelsk version av appen och en svensk version av appen. Varje version av appen har en meny med tre delar: 1) Instruktion: ett kort med en beskrivning av hur diskussionskorten kan användas. 2) #inclusion mini: det är en "slideshow" med 6 bilder av diskussionskorten. Den första bilden är en välkomstbild och därefter följer 5 diskussionskort. Du kan rulla korten fram och tillbaka, och zooma texten. 3) köpa #inclusion: här finns länkar för att läsa om och handla appen #inclusion och den fysiska kortleken #hurärdethososs jämställdhet mångfald. Appen #inclusion är utevcklad av det svenska konsultföretaget ImplementDiversity AB.This app #inclusion mini is a free sample of the paid app #inclusion. The purpose of #inclusion is to support discussions on how workplaces can improve and achieve gender equality, diversity and inclusion. This sample app contains 5 discussion cards. The #inclusion app contains 24 discussion cards focusing on gender equality, diversity and inclusion in the workplace. The cards present facts and questions to prompt discussions about the way things are at your workplace. The material is based on research and practical experience from working with gender equality and diversity issues. The app has a main menu with two sections: one English version of the app and one Swedish version of the app. Each sub section has a menu with three sections 1) Instructions: a card with instructions on how to use the discussion cards. 2) #inclusion mini: this is a "slide show" with 5 discussion cards and a "first page", a card with the text #atourworkplace gender equality diversity inclusion. 3) Information where you can buy the paid app #inclusion and the physical card game #ourourworkplace inclusion.The app has been developed by the Swedish consultancy ImplementDiversity Ltd.#inclusion mini is a taste of the app #inclusion. The app is a concrete and practical tool for discussing and developing workplace work on gender equality and diversity. #inclusion mini contains 5 of the 25 discussion cards in #inclusion. The discussion cards address facts / information and ask questions so that you can discuss "how is it with us?". The material is based on research and experience of practical work with gender equality and diversity. The app has a two-part main menu: an English version of the app and a Swedish version of the app. Each version of the app has a menu with three parts: 1) Instruction: a card with a description of how the discussion cards can be used. 2) #inclusion mini: it is a "slideshow" with 6 pictures of the discussion cards. The first picture is a welcome image and then follows 5 discussion cards. You can roll the cards back and forth, and zoom the text. 3) buy #inclusion: here are links to read about and shop the app #inclusion and the physical card game #heardethosos equality diversity.The app #inclusion is selected by the Swedish consulting company ImplementDiversity AB.

DOWNLOAD NOW

DOWNLOAD NOW