Seal

Seal е мобилна апликация, чрез която се емулира софтуерен Токен за един или множество от търговци

Seal

Seal е мобилна апликация, чрез която се емулира софтуерен Токен за един или множество от търговци. Апликацията дава възможност да си гарантираш по-високо ниво на сигурност за достъп до информационни услуги, чрез най-модерните методи и създаване на еднократни времеви ключове. Решението може да бъде част от Многофакторното удостоверяване (MFA) или Двуфакторната автентификация (известна още като 2FA). В допълнение Seal може да се ползва в процеса на вход и представяне пред сайт или програма, така и в процеса на подписване/верифициране при изпълнение на платежни операции. Seal е много подходящ за вграждане и използване на процеси и при работа на всякакъв вид Банкиране, wallet приложения, достъп до интернет услуги или всяка една онлайн услуга, питаща те за име и парола към които Seal ще ти дадe допълнително спокойствие, което управляваш с един бутон.Seal is a mobile application that emulates software Token for one or more merchants. The application enables you to ensure a higher level of security for access to information services, using the most modern methods and creating one time keys. The solution may be part of Multi-factor authentication (MFA) or Two-factor authentication (also known as 2FA). In addition, Seal can be used in the process of entering and submitting to a site or program, and in the process of signing / verifying the execution of payment operations. Seal is very well suited for embedding and using processes and for any kind of Banking, wallet applications, internet access services, or any online service asking for a name and password to which Seal will give you extra peace of mind that you manage with one button.

DOWNLOAD NOW

DOWNLOAD NOW