By:

TENTON

AutoShkolla RKS

Autoshkolla ju mundëson që përmes testeve me pyetje me figura dhe alternativa, si dhe shenjat dhe rregullat e trafikut në mënyrë shumë të lehtë dhe të shpejtë të përgaditeni për pjesën teorike për mar

AutoShkolla RKS

Autoshkolla ju mundëson që përmes testeve me pyetje me figura dhe alternativa, si dhe shenjat dhe rregullat e trafikut në mënyrë shumë të lehtë dhe të shpejtë të përgaditeni për pjesën teorike për marrjen e patent shoferit.Përmes 70 testeve me pyetje të ndryshme si situatat në trafik, rregulat e trafikut dhe sigurisë, shenjat e trafikut, semaforit dhe personave të autorizuar do të keni shumë të lehtë përgaditjen e Testit Final.Në Autoshkolla mund të mësoni komplet literaturën e nevojshme e cila ju duhet për të arritur rezultate maksimale. Në literaturë janë të përfshira Nocionet, Shenjat e trafikut (Sinjalizimi vertikal dhe Sinjalizimi horizontal), Shenjat e personave të autorizuar, Rregullat e trafikut, siguria dhe mjetet motorike etj.Përmes Ilustrimeve me video do te keni të lehtë të mësoni mënyrën se si të veprojmë në shumë raste.Disa prej veçorive të Autoshkollës janë:• 70 Teste me pyetje dhe figura• Nocionet• Sinjalizimi vertikal• Sinjalizimi horizontal• Shenjat e personave të autorizuar• Shenjat e tabelës së instrumenteve• Rregullat e trafikut, siguria dhe mjetet motorike

DOWNLOAD NOW

DOWNLOAD NOW