SGS Asbestos VR

Welkom bij de eerste virtual reality training voor asbestherkenning

SGS Asbestos VR

Welkom bij de eerste virtual reality training voor asbestherkenning.Met deze app kunt u oefenen met het herkennen van situaties waarin asbest aanwezig kan zijn.Stap in onze virtuele wereld en ga door een huis, kantine of een fabriekshal en leer over verschillende objecten en hun asbestrisico's.Het enige dat je nodig hebt is je VR-bril en je telefoon! Je kunt in 360 ​​graden rondkijken, objecten selecteren, hun risico's inschatten en feedback krijgen over je keuzes.Welcome to the first virtual reality training for asbestos recognition.With this app you can practice recognizing situations in which asbestos can be present.Step into our virtual world and go through a house, a canteen or a production hall and learn about different objects and their asbestos risks.All you need is your VR glasses and your phone! You can look around in 360 degrees, select objects, assess their risks and get feedback about your choices.

DOWNLOAD NOW